LISTE DES ACTIONNAIRES DE

LA RADIO TELEVISION DES MILLE COLLINES  (R.T.L.M.)


 
ABAYISENGA BK 5000
ADPR (Ass.desEglises de Pentecôte) B.P. 404 KIGALI B.C.R. 10000
AHOBANGEZE Paulin B.P. 808 KIGALI B.C.R. 5000
AHORUKOMEYE Philippe B.P. 83 KIGALI B.C.R. 5000
AKIMANIZANYE KIGALI BACAR 5000
AYANONE François _ B.C.R. 10000
AYINKAMIYE Jean Celse B.P. 1164 KIGALI B.C.R. 5000
AYURUGALI Justin B.P. 69 GIKONGORO B.C.R. 15000
BABONA Evariste B.P. 2256 KIGALI B.C.R. 10000
BACAMURWANGO Gabriel _ B.C.R. 5000
BAGAMBIKI Emmanuel B.C.R. 5000
BAGARAGAZA Michel _ BACAR 50000
BAGARAGAZA Télésphore B.P. 380 KIGALI B.C.R. 5000
BAGENGA Théogène B.P. 537 KIGALI B.C.R. 5000
BAGILISHYA Lucienne B.P. 1971 KIGALI B.C.R. 5000
BAGIRIMVANO Etienne B.P. 591 KIGALI B.C.R. 5000
BAGOSORA M. Louise KIGALI BACAR 5000
BAGOSORA Théoneste (Col.) MINADEF BACAR 250000
BAHEMBERA Célestin BK 5000
BAHEZAYABO BK 5000
BAHIRWA Bénoît B.P. 61 KIBUNGO B.C.R. 5000
BAHIZI Laurent B.P. 180 GISENYI B.C.R. 5000
BAHUFITE Juvénal B.P. 50 GISENYI B.C.R. 5000
BAHUNGA Justin _ BACAR 10000
BAJYABWAMI Corneille B.P. 52 GISENYI B.C.R. 5000
BAKENGERA Oswald GIKONDO-KIGALI B.C.R. 5000
BAKINAHE Dominique B.P. 352 KIGALI B.C.R. 5000
BAKUZAKUNDI Michel C/O P.S.A. B.C.R. 5000
BALIBA Alfred B.P. 795 KIGALI B.C.R. 5000
BALIYANGA Jean Népomuscène B.P. 46 KIGALI B.C.R. 10000
BAMENYAYABO Martin B.P. 250 KIGALI B.C.R. 5000
BAMWANGA J.Baptiste B.P. 83 KIGALI B.C.R. 5000
BANKA BIGERO Anicet B.P. 914 KIGALI B.C.R. 10000
BANYANGABOSE Alfred B.P. 6035 KIGALI B.C.R. 5000
BANZUBAZE Marie B.C.R.-KIGALI B.C.R. 10000
BANZUHAZE Marie (Mme) _ B.C.R. 15000
BARABAZI T. KIGALI BACAR 50000
BARABURIYE Javan C/O MINITRASO B.C.R. 5000
BARAGAHORANYE Juvénal B.N.R. B.C.R. 10000
BARAHINYURA Jean B.P. 179 KIGALI BACAR 5000
BARARAMBIRWA Augustin B.P. 380 KIGALI B.C.R. 5000
BARARENGANA J.M.V. B.P. 73 KIGALI B.C.R. 5000
BARARWEREKANA Joël (Major) B.P. 85 KIGALI BACAR 10000
BARASEBWA Célestin B.P. 63 KIGALI B.C.R. 5000
BARASEBWA Sebastien B.P. 537 KIGALI B.C.R. 5000
BARAVUGA Laurent B.P. 220 BUTARE BACAR 5000
BARAYAGWIZA/SERUGENDO KIGALI BACAR 75000
BARAYAVUGA Domitille B.P. 40 KABAYA B.C.R. 5000
BAREKERIYO Séraphin B.P. 15 KIGALI B.C.R. 5000
BARIHE Aloys B.P. 1276 KIGALI B.C.R. 5000
BARIYANGA Sylvestre MININTER KIGALI B.C.R. 5000
BARUHANYA Phénéas BACAR BACAR 10000
BARUSHYWANUBUSA J.Népo, Kanzenze-KIGALI B.C.R. 5000
BASABOSE Pierre KIGALI BACAR 600000
BASABOSE Albert Irené B.P. 464 KIGALI BACAR 5000
BASABOSE J. Réné B.P. 464 KIGALI BACAR 5000
BASEBYA Augustin B.P. 3521 BACAR 10000
BASESA J. Damascène _ B.C.R. 5000
BASHOBOYIKI B.P. 1347 KIGALI BACAR 5000
BAVAKURE Augustin B.P. 49 BYUMBA B.C.R. 5000
BAVAKURE Désiré B.C.R. 5000
BAVUGIRIJE Pascal B.P. 180 GISENYI B.C.R. 5000
BAVUGIRIJE Vincent ONAPO-KIGALI B.C.R. 5000
BAZIMENYERA Laurent B.C.R. RUHENGERI B.C.R. 5000
BAZIRAKE Damien B.P. 24 KIGALI B.C.R. 5000
BAZIRAMWABO Madeleine B.P. 914 KIGALI B.C.R. 5000
BAZIRAMWABO Phénéas B.P. 380 KIGALI B.C.R. 5000
BAZIVAMO Christophe B.P. 30 KABAYA B.C.R. 5000
BENDA Samuel B.P. 1268 KIGALI B.C.R. 10000
BENDANTUNGUKA Elie B.P. 380 KIGALI B.C.R. 10000
BENDANTUNGUKA Protais B.P. 2110 KIGALI B.C.R. 5000
BENIMANA Louis B.P. 2018 KIGALI B.C.R. 5000
BIBONEYE A. BK 5000
BICAMUMPAKA BK 115000
BICAMUMPAKA Hyacinthe _ B.C.R. 5000
BICAMUMPAKA J. BK 5000
BIDEGA BK 10000
BIGILIMANA P. Célestin B.C.R. 5000
BIGILINKA Ezakar C/O BCR B.C.R. 5000
BIGIRAMANA Cyriaque 01 B.P. 914 KIGALI B.C.R. 5000
BIGIRIMANA Anselme T.V.R. - KIGALI B.C.R. 5000
BIGIYOBYENDA F. B.C.R. 5000
BIJAGANYA A. BK 5000
BIKINDI Simon MIJEUMA BACAR 5000
BIKUMBI Raphaël RUBAVU - GISENYI B.C.R. 5000
BIKWENO (Capt) BK 5000
BIMENYIMANA Pierre B.P. 718 KIGALI B.C.R. 5000
BINABIRAMA Alphonse MUTURA-GISENYI B.C.R. 5000
BIRABONEYE Phocas B.P. 82 KIGALI B.C.R. 5000
BIRASAMASHYO BK 5000
BIRUSHYA Boniface B.P. 1660 KIGALI B.C.R. 5000
BISANUKURI Canisius B.P. 717 KIGALI B.C.R. 10000
BITANGUSABE Emmanuel KIGALI BACAR 5000
BITENYO Laurent B.P. 34 KIGALI B.C.R. 5000
BITENYO Laurent P. CH. MITRAPE B.C.R. 10000
BIVAMVAGARA Patrice B.P. 1537 KIGALI B.C.R. 5000
BIZABARIMANA Laurent Camp MUKAMIRA B.C.R. 5000
BIZABATURUKAHO Onesphore B.P. 88 KIGALI B.C.R. 5000
BIZIMANA BK 10000
BIZIMANA BK 5000
BIZIMANA Anastase B.P. 1911 KIGALI B.C.R. 10000
BIZIMANA Désiré B.P. 380 KIGALI B.C.R. 5000
BIZIMANA Jean Pierre STE KIGALI B.C.R. 5000
BIZIMUNGU Côme B.P. 82 KIGALI B.C.R. 10000
BIZIYAREMYE Marcel C/O BRALIRWA-GISENYI B.C.R. 5000
BIZUMUREMYI Anastase (Lt) GENDARMERIE B.C.R. 10000
BOSENIBAMWE Célestin BK 10000
BUCYANA J. Bosco MURAMBI GICIYE B.C.R. 5000
BUDEHERI Gratien B.P. 380 KIGALI B.C.R. 5000
BUDURA Augustin _ B.C.R. 5000
BUGANDA NKIRIYEHE J. Bapt. B.P. 531 KIGALI B.C.R. 5000
BUGIRANGE Manassé B.P. 47 CYANGUGU B.C.R. 5000
BUHAKE Aminadabu B.P. 380 KIGALI B.C.R. 5000
BUHAKE Vincent B.P. 380 KIGALI B.C.R. 5000
BUKEYE Joseph B.P. 2458 KIGALI BACAR 10000
BUNANI Charles B.P. 1860 KIGALI BACAR 10000
BUNANI Paul B.P. 2120 KIGALI B.C.R. 10000
BUROKO Ernest BACAR 10000
BUROKO Ernest B.P. 198 KIGALI B.C.R. 10000
BUTAZA Laurent B.P. 266 CYANGUGU B.C.R. 50000
BUTERA Célestin B.P. 22 BYUMBA B.C.R. 5000
BUTERA Jean Baptiste _ B.C.R. 5000
BUTSITSI Charles B.P. 302 KIGALI B.C.R. 5000
BWANAKWELI Kizito B.P. 537 KIGALI B.C.R. 5000
BYABONYENDE Epiphanie Commune GICIYE B.C.R. 5000
BYABUZE Bernard NYARUGENGE BACAR 5000
BYIBESHYO Gaspard B.P. 1332 KIGALI B.C.R. 5000
BYIBESHYO Stanislas B.P. 1347 KIGALI B.C.R. 5000
CHOVINARD B.P. 125 KIGALI B.C.R. 5000
COPIMAR BK 100000
CYAMUNALI Siméon B.P. 380 KIGALI B.C.R. 5000
DUKUZUMUREMYI Anaclet B.P. 85 KIGALI B.C.R. 5000
DUSABEMALIYA Marie Josée BCR B.C.R. 5000
DUSABEYEZU BK 5000
DUSABEYEZU Sother B.P. 410 KIGALI B.C.R. 5000
DUSENGIMANA Ildephonse B.P. 956 KIGALI B.C.R. 5000
DUSHIMIRIMANA Evode B.P. 83 KIGALI BACAR 5000
DUTURANYE Albert B.P. 314 GISENYI B.C.R. 5000
EPIPHART B.P. 435 KIGALI B.C.R. 5000
FASHINGABO Augustin B.P. 1224 KIGALI B.C.R. 30000
FAYIDA J. Damascène B.P. 354 KIGALI B.C.R. 5000
FELESI Léonidas B.P. 21 Byumba B.C.R. 5000
FURAHA Ferdinand STIR B.C.R. 5000
GACAMUMAKUBA Nicodème B.C.R. 5000
GACANDAZI Félicien B.P. 380 KIGALI B.C.R. 5000
GAHAMANYI BK 5000
GAHAMANYI Anastase B.P. 617 BUTARE B.C.R. 5000
GAHIGI BK 5000
GAHIGI Gaspard RTLM, B.P. 2918 B.C.R. 10000
GAHIGI Jean Bosco B.P. C/O BCR-KIGALI B.C.R. 30000
GAHIMANO Fabien (Col) B.P. 23 KIGALI B.C.R. 5000
GAHUKU Faustin NYAMIRAMBO C. Batis, B.C.R. 5000
GAHUNDE Christophe B.P. 97 KGL, RGRI B.C.R. 5000
GAHUTU Bernard B.C.R. 5000
GAHUTU Jean Providence NGARAMA BACAR 5000
GAKARA Théophile B.P. 359 KIGALI B.C.R. 5000
GAKUMBA J.M.V. B.P. 1582 KIGALI B.C.R. 5000
GAKWAVU Bernard B.P. 621 KIGALI B.C.R. 5000
GAKWAYA Apollinaire B.P. 1266 KIGALI B.C.R. 5000
GASANA Faustin _ B.C.R. 10000
GASANA Photidas BK 5000
GASARUHANDE Samuel B.P. 21 KIGALI B.C.R. 5000
GASASIRA Célestin CER - NYABISINDU B.C.R. 5000
GASHEGU Dismas B.P. 1054 KIGALI B.C.R. 15000
GASHEGU Jean Luc B.P. 1054 KIGALI B.C.R. 5000
GASHUGI Innocent BK 10000
GASIGWA Straton BK 20000
GASIMBA B. Jean B.P. 621 KIGALI B.C.R. 5000
GASISI Boniface B.P. 16 BYUMBA B.C.R. 5000
GASONGERO Justin B.P. 3 RAMBURA B.C.R. 5000
GASORE A. BK 10000
GASORE RUKARA Pierre B.P. 2080 KIGALI BACAR 5000
GATANAZI Bernard B.P. 1 NYAMATA B.C.R. 5000
GATARAYIHA Frodouald B.P. 423 KIGALI B.C.R. 5000
GATARAYIHA Hyacinthe Camp GISENYI B.C.R. 5000
GATERA Célestin B.P. 46 BYUMBA B.C.R. 5000
GATETE J.Baptiste B.P. 14 Gakenke B.C.R. 5000
GATSIMBANYI Dominique Commune NKULI B.C.R. 5000
GATSINZI Appolinaire B.P. 37 GIKONGORO B.C.R. 5000
GIHUNGU HADJI B.P. 594 KIGALI B.C.R. 10000
HABAKURANAMA Augustin BK 10000
HABAMBYINGWE Jean Eudes B.C.R. 50000
HABARUGIRA André B.P. 14 Gakenke B.C.R. 5000
HABARUGIRA Pierre B.P. 40 KABAYA B.C.R. 5000
HABARUGIRA Tito B.P. 615 GIKONGORO B.C.R. 5000
HABARUREMA Emmanuel B.P. 2442 KIGALI B.C.R. 5000
HABARUREMA Valence B.P. 534 KIGALI B.C.R. 5000
HABARUSHAKA Claudien _ B.C.R. 5000
HABIMANA BK 5000
HABIMANA BK 5000
HABIMANA Donat (Cdt) B.P. 85 KIGALI B.C.R. 5000
HABIMANA Gilbert B.P. 2077 KIGALI BACAR 10000
HABIMANA J.S. BK 5000
HABIMANA Jean B.P. 23 KIGALI B.C.R. 5000
HABIMANA Juvénal B.P. 1334 KIGALI B.C.R. 20000
HABIMANA KANTANO B.P. ,,,,,,,,, BUTARE B.C.R. 5000
HABIMANA Paul B.P. 1597 KIGALI B.C.R. 5000
HABIMANA Phocas BACAR 100000
HABINEZA KARAMIRA B.P. 914 KIGALI B.C.R. 5000
HABINEZA NGABE Maurice _ B.C.R. 5000
HABINEZA Z. BK 5000
HABINSHUTI Christophe B.P. 498 KIGALI B.C.R. 5000
HABIYAMBERE J.M.V. B.P. 124 KIGALI B.C.R. 10000
HABIYAMBERE Joseph _ BACAR 50000
HABIYAMBERE Pascal B.P. 220 BUTARE BACAR 5000
HABIYAMBERE Protais C/O GASARUHANDE S. B.C.R. 5000
HABIYAREMYE François B.P. 380 KIGALI B.C.R. 5000
HABIYAREMYE J. de Dieu B.P. 537 KIGALI B.C.R. 5000
HABUMUGISHA Léopold B.P. 180 GISENYI B.C.R. 5000
HABUMUREMYI Joseph B.P. 511 KIGALI B.C.R. 25000
HABYALIMANA J. Pierre B.P. 2280 KIGALI B.C.R. 130000
HABYARIMANA Jean de Dieu BK 5000
HABYARIMANA Juvénal KIGALI BACAR 1000000
HABYARIMANA Léonard B.P. 37 KIGALI B.C.R. 5000
HABYARIMANA Thomas B.P. 1332 KIGALI B.C.R. 5000
HAGUMA Hilaire B.P. 148 GISENYI B.C.R. 5000
HAGUMA P. Célestin B.P. 85 KIGALI B.C.R. 5000
HAGUMAGUTUMA Anastase B.P. 42 KIGALI B.C.R. 10000
HAGUMAKWIHA Révérien B.P. 131 KIGALI B.C.R. 5000
HAGUMIMANA Jacques B.P. 73 KIGALI B.C.R. 5000
HAGUMIMANA Ladislas B.P. 40 GIKONGORO B.C.R. 5000
HAGUMIMVUGO Isaac B.P. 5 Ramb. Gis. B.C.R. 5000
HAHIRWABASENGA Alexandre _ B.C.R. 5000
HAKIRABAKE Cyprien B.P. 41 KIBUNGO B.C.R. 5000
HAKIZABERA Paul B.P. 117 KIGALI B.C.R. 5000
HAKIZAMUNGU Ignace B.P. 624 KIGALI BACAR 20000
HAKIZAYEZU Mathieu B.P. 1035 KIGALI B.C.R. 20000
HAKIZIMANA BK 10000
HAKIZIMANA André B.P. 619 KIGALI B.C.R. 5000
HAKIZIMANA Apollinaire B.P. 2442 KIGALI B.C.R. 5000
HAKIZIMANA Bernard MAYELI B.P. 498 KIGALI B.C.R. 5000
HAKIZIMANA Clotilde PETRORWANDA B.C.R. 5000
HAKIZIMANA Déogratias MINICOMART B.C.R. 5000
HAKIZIMANA Etienne B.P. 640 KIGAL B.C.R. 5000
HAKIZIMANA Félicien B.P. 1347 KIGALI B.C.R. 5000
HAKIZIMANA Gaspard B.P. 24 KIGALI B.C.R. 10000
HAKIZIMANA J. Chrysostome B.P. 537 KIGALI B.C.R. 5000
HAKIZIMANA Joseph B.P. 531 KIGALI B.C.R. 5000
HAKIZIMANA Théodore (Capt) Armée Rwandaise B.C.R. 5000
HAKIZUWERA Titien B.P. 741 KIGALI B.C.R. 5000
HAKUZIMANA Alphonse B.P. 380 KIGALI B.C.R. 5000
HAKUZIMANA Dative BACAR BACAR 5000
HAKUZWANIMANA G. BK 5000
HAKUZWUMUREMYI Venant B.P. 625 KIGALI B.C.R. 5000
HALELUYA Phanuel B.P. 169 GISENYI B.C.R. 5000
HALINDINTWALI Célestin B.P. 618 BUTARE B.C.R. 5000
HANYURWIMFURA Joseph B.P. 2608 KIGALI BACAR 10000
HARELIMANA BK 10000
HARELIMANA Camille B.P. 359 KIGALI B.C.R. 5000
HARELIMANA Célestin B.P. 15 KIGALI B.C.R. 5000
HARELIMANA Edouard Nyamugali BACAR 5000
HARELIMANA Eugène B.P. 85 KIGALI B.C.R. 5000
HARELIMANA Faustin Journaliste ARP B.C.R. 5000
HARELIMANA François B.P. 710 KIGALI B.C.R. 5000
HARELIMANA Gaspard B.P. 83 KIGALI B.C.R. 5000
HARERIMANA St. B.C.R. 5000
HAROLIMANA Innocent Commune KACYIRU B.C.R. 5000
HARWANIMBAGA Célestin BK 5000
HASABWIMFURA Vincent B.P. 354 KIGALI B.C.R. 5000
HATANGIMBABAZI Mathias B.P. 85 KIGALI B.C.R. 5000
HATARI Augustin BK 5000
HATEGEKIMANA BK 5000
HATEGEKIMANA Jean M. B.P. 85 KIGALI BACAR 5000
HATEGEKIMANA Joseph C/O Commune RUSUMO B.C.R. 5000
HATEGEKIMANA Pragmace B.P. 1332 KIGALI B.C.R. 10000
HATEGEKIMANA Raphaël _ B.C.R. 5000
HATEGEKIMANA Straton B.P. 953 KIGALI B.C.R. 5000
HATEGEKIMANA Vénant B.P. 85 KIGALI B.C.R. 10000
HATUNGIMANA Déogratias B.P. 445 KIGALI B.C.R. 5000
HEBELI Jean Paul B.P. 77 CYANGUGU B.C.R. 5000
HICABAREZI T. BK 5000
HIGANIRO Alphonse C/O Usine Allumettes B.C.R. 100000
HITIMANA Emmanuel IMMIGRATION B.C.R. 10000
HITIMANA Michel _ B.C.R. 5000
HITIMANA Noël B.P. 2948 KIGALI B.C.R. 5000
IBAMBASI Antoine B.P. 46 KIGALI BACAR 10000
ILIMANILIJE Théodomir B.P. 2120 KIGALI BACAR 10000
ILYIVUZE Cyprien B.P. 380 KIGALI B.C.R. 5000
IMANISHIMWE Samuel (Lt) B.P. 85 KIGALI B.C.R. 5000
INEZA Roger Noël B.P. 464 KIGALI BACAR 5000
INGABIRE Jeanne d'Arc B.P. 621 KIGALI B.C.R. 5000
INIGA Damien B.P. 36 GIKONGORO B.C.R. 5000
ISHIMWE Caroline B.P. 914 KIGALI B.C.R. 5000
IYAKAREMYE Aminadabu B.P. 1971 KIGALI B.C.R. 5000
IYAKAREMYE Anthère RUHENGERI BACAR 100000
IYAKAREMYE Fidèle B.P. 718 KIGALI B.C.R. 5000
IYAMURAGIYE Benjamin B.P. 380 KIGALI B.C.R. 5000
IZIRUGURU Alfred B.P. 2711 KIGALI B.C.R. 5000
Journal KANGURA B.P. 1312 KIGALI B.C.R. 5000
KABAGEMA Ferdinand B.P. 1034 KIGALI B.C.R. 20000
KABAGEMA Innocent B.P. 56 BUTARE B.C.R. 5000
KABANZA Faustin B.P. 331 KIGALI BACAR 5000
KABERA Eraste B.P. 832 KIGALI B.C.R. 10000
KABERA Justin B.P. 25 GISENYI BACAR 5000
KABERA Tharcisse B.P. 1332 KIGALI B.C.R. 5000
KABILIGI Elysée B.P. 446 KIGALI B.C.R. 5000
KABOYI Jérémie _ B.C.R. 5000
KABUGA Félicien KIGALI BACAR 500000
KAGIMBANGABO André B.P. 56 KIGALI B.C.R. 5000
KAJUGA J. Pierre CARE International B.C.R. 5000
KAJUGA Robert BK 10000
KALIKUMUTIMA J. Baptiste B.P. 1628 KIGALI B.C.R. 5000
KALIMUNDA Eugène B.P. 54 KIGALI B.C.R. 5000
KALIMUNDA François B.P. 748 KIGALI B.C.R. 5000
KALISA Faustin B.C.R. 5000
KALISA J.M.V. B.P. 47 CYANGUGU B.C.R. 10000
KALISA Victor B.P. 85 KIGALI B.C.R. 5000
KAMALI Elie _ B.C.R. 5000
KAMALI Fidèle B.P. 47 CYANGUGU B.C.R. 5000
KAMALI Isaac BK 5000
KAMANA Claver B.C.R. 300000
KAMANUTSI D.C. U.T. KITABI B.C.R. 5000
KAMANUTSI J.M.V. B.P. 24 KIGALI B.C.R. 5000
KAMANZI Marcel BACAR 5000
KAMEGERI Joseph B.P. 83 KIGALI B.C.R. 5000
KAMPAYANA Jean B.P. 537 KIGALI B.C.R. 5000
KAMPIRE Florence BK 5000
KAMUHANDA Valens B.P. 317 GISENYI B.C.R. 5000
KAMUZINZI Guillaume B.P. 104 KIGALI B.C.R. 5000
KANAMUGIRE Bénoit B.P. 380 KIGALI B.C.R. 5000
KANAMUGIRE Fulgence B.P. 445 KIGALI B.C.R. 5000
KANDAMUTSA Géneviève B.P. 380 KIGALI B.C.R. 5000
KANDEKWE Papias _ B.C.R. 5000
KANIMBA Alphonse B.P. 1475 KIGALI B.C.R. 5000
KANTENGWA Prudencienne B.P. 1035 KIGALI B.C.R. 5000
KANYAMIBWA Alexis MURAMBI-BYUMBA B.C.R. 5000
KANYAMIBWA Célestin RWANDATEL B.C.R. 5000
KANYAMUHANDA Faustin B.P. 537 KIGALI B.C.R. 5000
KANYANDEKWE Alfred C/O B.P. 537 KIGALI B.C.R. 5000
KANYANZIRA Joseph ELECTROGAZ-KIGALI B.C.R. 5000
KANYARUKIKO Denis B.P. 2120 KIGALI BACAR 5000
KANYARUSHOKI Célestin BK 5000
KANYARWANDA Claudien B.P. 380 KIGALI B.C.R. 20000
KANYARWANDA Samuel B.P. 83 KIGALI BACAR 5000
KANYARWUNGA Martin B.P. 223 KIGALI B.C.R. 5000
KAPITALI A. BK 5000
KARAMIRA J.Bosco B.P. 83 KIGALI B.C.R. 5000
KARANGWA Fidèle RUHENGERI B.C.R. 20000
KARASIRA Jean de Dieu B.P. 42 KIGALI B.C.R. 10000
KAREKEZI F. B.P. 1342 KIGALI B.C.R. 5000
KAREKEZI J. de Dieu MNAFFET KIGALI B.C.R. 5000
KAREKEZI Justin B.P. 225 GISENYI B.C.R. 5000
KAREKEZI L. KIGOMBE B.C.R. 5000
KAREKEZI Michel SHYORONGI-KIGALI B.C.R. 5000
KAREKEZI V. BK 5000
KAREMERA Edouard (Mme) B.P. 2080 KIGALI BACAR 25000
KARENZI Théogène B.P. 621 KIGALI B.C.R. 5000
KARENZO L. BK 5000
KARERA François B.P. 82 KIGALI B.C.R. 5000
KARWERA Espérance MUTWE B.P. 692 KIGALI BACAR 50000
KARWERA Sperancie MUTWE BK 10000
KASHUNGERA Faustin MUVUMBA - BYUMBA B.C.R. 5000
KAVURAJABO Etienne B.P. 633 KIGALI B.C.R. 5000
KAYABUKI BK 5000
KAYIGAMBA Jotham B.P. 437 GISENYI B.C.R. 25000
KAYIJAHO Fidèle BK 20000
KAYIJUKA Augustin B.P. 302 KIGALI B.C.R. 5000
KAYINAMURA Théoneste B.P. 41 KIBUNGO B.C.R. 5000
KAYIRANGWA E. BK 5000
KAYITANA Augustin B.P. 380 KIGALI B.C.R. 5000
KAYITARE Charles B.P. 15 KIGALI B.C.R. 5000
KAYITSINGA P. Célestin B.P. 2948 KIGALI B.C.R. 5000
KAYOGORA Frédérick B.P. 637 KIGALI B.C.R. 10000
KAYONDO Enock _ B.C.R. 5000
KAYONDO Pierre B.P. 403 KIGALI B.C.R. 10000
KAYUMBA Célestin BACAR 50000
KAZINDUTSI Fulgence RUTARE-BYUMBA B.C.R. 5000
KAZUNGU Gaspard C/O NAHIMANA Ferd. B.C.R. 15000
KAZUNGU J. Paul P.CH. RUHENGERI B.C.R. 5000
KIBIBI Aghouse B.P. 15 KIGALI B.C.R. 5000
KIMONYO François et Mme B.C.R. 10000
KOMPANYI SEMIVUMBI NYARUGENGE-KIGALI B.C.R. 5000
KUGAYA Jean B.P. 712 KIGALI B.C.R. 5000
KURAZIKUBONE Stanislas BK 5000
KWITONDA Thaddée B.P. 532 KIGALI B.C.R. 10000
KWIZERA Aaron B.P. 18 CYANGUGU B.C.R. 5000
LIBERAKURORA J. Baptiste _ B.C.R. 10000
LIZABARANDE Anastase _ B.C.R. 5000
MABURANTURO F. BCR-NYABISINDU B.C.R. 5000
MAHANO Athanase B.P. 2120 KIGALI BACAR 100000
MAJYAMBERE Frédéric Cyabingo-Rhgri B.C.R. 5000
MAJYAMBERE N. BK 5000
MAKUZA Anastase B.P. 498 KIGALI B.C.R. 5000
MALIRO Sylvain B.P. 84 KIGALI B.C.R. 5000
MAMBO Antoine B.P. 1006 KIGALI B.C.R. 10000
MAMBO Antoine KIGALI B.C.R. 10000
MANIRAGABA Bernard B.P. 438 KIGALI B.C.R. 25000
MANIRAGABA Thaddée ELECTROGAZ B.C.R. 5000
MANIRAGENA Valence B.P. 537 KIGALI B.C.R. 15000
MANIRAGUHA Joseph ISAE BUSOGO B.C.R. 5000
MANIRAHO P. Claver B.P. 85 KIGALI B.C.R. 5000
MANIRAHO Tharcisse B.P. 953 KIGALI B.C.R. 10000
MANIRAKIZA Protais B.P. 408 KIGALI B.C.R. 20000
MANIRARORA Jean B.P. 380 KIGALI B.C.R. 5000
MANYENZI Célestin B.C.R. 5000
MAREMBA Augustin B.P. 19 KIGALI B.C.R. 5000
MASUMBUKO Bénoit C/O U.T.GISAKURA B.C.R. 5000
MATESO BK 5000
MAYONDE Nestor B.P. 6 BUGARAMA B.C.R. 5000
MBABARENGIRENTE Célstin BK 5000
MBABAZABAHIZI _ B.C.R. 5000
MBABAZABAHIZI Laurent B.P. 1610 KGIALI B.C.R. 5000
MBALINDA Alexis B.P. 808 KIGALI B.C.R. 5000
MBANGURA Daniel MINEPRISEC B.C.R. 10000
MBANZABUGABO Froduald Service Radio T.V. B.C.R. 10000
MBANZABUGABO Laurent B.P. 24 KIGALI B.C.R. 5000
MBARAGA Léon B.P. 297 KIGALI B.C.R. 5000
MBARUSHA Ancilla AMBA-UGANDA B.C.R. 5000
MBARUSHIMANA BK 5000
MBARUSHIMANA B.P. 281 KIGALI BACAR 40000
MBARUSHIMANA (Capt) B.P. 85 KIGALI B.C.R. 5000
MBARUSHIMANA J.Baptiste GISENYI B.C.R. 5000
MBATERE Edouard B.P. 21 BYUMBA B.C.R. 5000
MBEREYE Faustin B.P. 39 NYABISINDU B.C.R. 5000
MBIKESHIMANA P.Célestin B.PO. 179 KIGALI BACAR 5000
MBONABARYI Noël B.P. 1139 KIGALI BACAR 5000
MBONARIBA Enias KIGALI BACAR 5000
MBONIGABA Stanislas _ B.C.R. 5000
MBONYE KOPE Gratien KIGALI BACAR 200000
MBONYE KOPI Gratien CENTRE CULT. ISL BACAR 5000
MBONYINSHUTI (Adjudant) BK 5000
MBONYINSHUTI Badur Garage AMESORWA B.C.R. 5000
MBONYUKIZA BK 5000
MBUGUJE J. Damascène B.P. 14 Gakenke B.C.R. 5000
MBUNGIRA Faustin B.P. 1775 KIGALI B.C.R. 5000
MBYALIYEHE Gabriel B.C.R. 20000
MENEYINTWALI Claudien B.P. 85 KIGALI B.C.R. 5000
MIAS François FRANCE BACAR 126000
MIRASANO Célestin _ B.C.R. 10000
MIRASANO Emmanuel B.P. 14 Gakenke B.C.R. 10000
MIRIMO Joseph BK 5000
MIRONKO François MIROPLAST B.C.R. 5000
MISAGO R. Antoine BK 10000
MPABANZI A. _ BACAR 5000
MPALINDA Alexis AIR RWANDA B.C.R. 5000
MPAMBARA Ildephonse _ BACAR 10000
MPARIRWA J.M.V. UWAMALIYA B.P. 2190 KIGALI B.C.R. 5000
MPEZAMIHIGO Evariste B.P. 1332 KIGALI B.C.R. 5000
MPIGANIYEHO Schadrack RUHENGERI B.C.R. 5000
MPORE Jean Chrysostome _ B.C.R. 5000
MPOZEMBIZI J. Pierre B.P. 21 CYANGUGU B.C.R. 5000
MPOZEMBIZI Marc B.P. 107 GISENYI B.C.R. 5000
MUBANO Viateur B.P. 83 KIGALI BACAR 5000
MUBASHANKWAYA Emmanuel Commune BUYOGA B.C.R. 5000
MUBILIGI Justin N. _ B.C.R. 10000
MUCUMANKIKO Silas B.P. 650 KIGALI B.C.R. 50000
MUDACUMURA Sylvestre B.P. 85 KIGALI B.C.R. 20000
MUDAHEMUKA Félicien B.P. 1035 KIGALI B.C.R. 5000
MUDAHERANWA Fabien B.P. 351 KIGALI B.C.R. 5000
MUDAHUNGA Jean B.P. 06 BYUMBA B.C.R. 5000
MUDAKEMWA Edouard BCR KIBUNGO B.C.R. 5000
MUDAKUKANWA Pascal B.P. 85 KIGALI B.C.R. 5000
MUGABALIRIGA Tharcisse B.P. 236 KIGALI B.C.R. 10000
MUGANGA Eraste Seleman B.P. 2442 KIGALI B.C.R. 5000
MUGARAGU Cassien GATSIBO-BYUMBA B.C.R. 5000
MUGARAGU Léodomir B.P. 85 KIGALI B.C.R. 10000
MUGENDALIHUSHYE Georges KABARE I KIBUNGO B.C.R. 5000
MUGENGARARO (Major) B.P. 378 KIGALI BACAR 5000
MUGENZI Benoît B.C.R. 5000
MUGIMBA J. Baptiste KIGALI BACAR 10000
MUGIRANEZA Benoît B.P. 2076 KIGALI B.C.R. 5000
MUGIRANEZA Emmanuel B.P. 1 KIBUNGO B.C.R. 5000
MUGIRANEZA Prosper B.P. 405 KIGALI BACAR 20000
MUHABURA Denis B.P. 270 KIGALI B.C.R. 5000
MUHAMIRIZA Charles B.P. 24 KIGALI B.C.R. 5000
MUHAMYANKAKA Damien B.C.R. 5000
MUHAWENIMANA Jean GASASA GICIYE B.C.R. 5000
MUHAWENIMANA P. B.P. 331 KIGALI BACAR 5000
MUHAYIMANA Télésphore B.P. 2413 KIGALI B.C.R. 5000
MUHIMPUNDU T. _ B.C.R. 5000
MUHIRE Aloys B.P. 26 BYUMBA B.C.R. 5000
MUHIRE MBABAZI Annick B.P. 914 KIGALI B.C.R. 5000
MUHIRWA MBABAZI Jimmy B.P. 914 KIGALI B.C.R. 5000
MUHOZA Anastase ELECTROGAZ-Rwamagana B.C.R. 5000
MUHOZA Esidore B.P. 741 KIGALI B.C.R. 5000
MUHOZI François-Xavier B.P. 2280 KIGALI B.C.R. 30000
MUHUMUZA MBABAZI Ivon B.P. 914 KIGALI B.C.R. 5000
MUHUTU J. Damascène B.P. 537 KIGALI B.C.R. 5000
MUJAWAMALIYA Eugénie B.P. 354 KIGALI B.C.R. 5000
MUJAWAYEZU M. Marthe KIGALI BACAR 5000
MUJAWAYEZU Pélagie MINITRAPE B.C.R. 5000
MUJAWIMANA Félicité _ B.C.R. 5000
MUJYAMBERE Yves B.P. 622 KIGALI B.C.R. 5000
MUKABIDELI Astérie KIGALI B.C.R. 5000
MUKAKABEGO Gaudence B.C.R. 5000
MUKAKABENGA Stéphanie B.P. 2038 KIGALI B.C.R. 5000
MUKAKALISA Marie Goretti C/O DUTERIMBERE B.C.R. 5000
MUKAKAYANGE A. BK 5000
MUKAMA MBABAZI Willy B.P. 914 KIGALI B.C.R. 5000
MUKAMANA Alphonsine B.P. 83 KIGALI B.C.R. 5000
MUKAMANA Dorothée B.P. 446 KIGALI B.C.R. 5000
MUKAMANZI Jacqueline B.P. 27 KIGALI B.C.R. 5000
MUKAMBONERA Drocelle B.C.R.-KIGALI B.C.R. 5000
MUKAMFIZI Pascasia B.P. 61 KIBUNGO B.C.R. 5000
MUKAMURANGIRA T. KIGALI BACAR 5000
MUKAMURARA V. BK 5000
MUKAMUSONI Naum B.C.R.-KIGALI B.C.R. 5000
MUKANDANGA Annonciata _ B.C.R. 5000
MUKANDATWA Charité KIGOMBE B.C.R. 5000
MUKANDEKEZI Zuwena B.P. 1977 KIGALI B.C.R. 25000
MUKANEZA Agnès B.P. 279 KIGALI B.C.R. 5000
MUKANGARAMBE BK 5000
MUKANGWIJE Astérie B.P. 784 KIGALI BACAR 10000
MUKANKIMA Drocelle B.P. 1469 KIGALI B.C.R. 5000
MUKANKUBITO Philomène B.P. 914 KIGALI B.C.R. 10000
MUKANKUSI Célestine BK 5000
MUKANSANGA Claire BACAR 10000
MUKANSANGA M. Claire BACAR 40000
MUKANSANGA Pascasie C/O OPHAR-KIGALI B.C.R. 5000
MUKANYAMIBWA M.R. B.C.R.-KIGALI B.C.R. 5000
MUKANYANDWI Christine BACAR 10000
MUKARUGABA Christiane B.P. 195 GISENYI B.C.R. 5000
MUKARUSANGA Anastasie KAYOVE-GISENYI B.C.R. 5000
MUKARUSHEMA Dancille C/O NAHIMANA Ferd. B.C.R. 10000
MUKARUTAMU Ageneste B.P. 83 KIGALI B.C.R. 10000
MUKASHAWEGA Consolée B.P. 83 KIGALI B.C.R. 10000
MUKASHAWIGA Dimitrie MINISANTE B.C.R. 5000
MUKATURATSINZE Victorine _ B.C.R. 5000
MUKAZAYIRE BK 5000
MUKAZIBERA F. _ BACAR 5000
MUKESHAWE Alexis B.P. 718 KIGALI B.C.R. 5000
MUKESHIMANA Donatille B.P. 531 KIGALI B.C.R. 10000
MUKESHIMANA Eugénie B.P. 1790 KIGALI B.C.R. 5000
MUKESHIMANA Gloria C/O TULIMUBANZI B.C.R. 5000
MUKESHIMANA R. B.P. 210 KIGALI B.C.R. 25000
MUKIZA Léandre B.P. 446 KIGALI B.C.R. 10000
MULIHANO Isaac B.P. 247 KIGALI B.C.R. 20000
MULINDABIGWI Oscar B.P. 331 KIGALI BACAR 5000
MULINDAHABI J.M.V. B.P. 15 KIBUNGO B.C.R. 5000
MUNDELI L. BK 5000
MUNGWE Innocent B.P. 146 KIGALI B.C.R. 5000
MUNYABAGENZI B. B.P. 146 BACAR 5000
MUNYABARENZI Boniface B.P. 757 KIGALI B.C.R. 5000
MUNYAGISHARI Emmanuel B.P. 160 KIGALI B.C.R. 5000
MUNYAKANAMA Faustin B.P. 808 KIGALI B.C.R. 10000
MUNYAKAYANZA Dévota B.P. 159 KIGALI B.C.R. 5000
MUNYAKAZI Chr. BK 5000
MUNYAKAZI Thomas B.P. 354 KIGALI B.C.R. 5000
MUNYAKAZI Vénance B.P. 351 KIGALI B.C.R. 5000
MUNYAMAKUBA Emmanuel U.T. KITABI B.C.R. 10000
MUNYAMBARAGA Isaac B.P. 1858 KIGALI B.C.R. 10000
MUNYAMPETA Dominique B.P. 1341 KIGALI BACAR 5000
MUNYAMPOTORE L. (Major) Camp KANOMBE B.C.R. 5000
MUNYAMPUNDU Cyprien B.C.R. 20000
MUNYANDIRIKIRWA Venant B.P. 2413 KIGALI B.C.R. 5000
MUNYANEZA Côme (S/Lt) B.P. 85 KIGALI B.C.R. 5000
MUNYANEZA Léon B.P. 354 KIGALI B.C.R. 5000
MUNYANGABE Marcel B.P. 160 KIGALI BACAR 10000
MUNYANGABE Marcel B.P. S.O.O. KIGALI BACAR 10000
MUNYANGANIZI Donat ELCTROGAZ BACAR 200000
MUNYANGOGA Eugène B.P. 446 KIGALI B.C.R. 5000
MUNYANKINDI BK 5000
MUNYANKINDI Jean de Dieu RUHENGERI B.C.R. 5000
MUNYANKIRIRE Siméon B.P. 21 KIGALI B.C.R. 5000
MUNYANKONGI Salathiel _ B.C.R. 5000
MUNYARUBUGA Anaclet B.P. 24 KIGALI B.C.R. 5000
MUNYARUGAMBA Joseph _ B.C.R. 50000
MUNYARUGERERO B, GISENYI B.C.R. 50000
MUNYARUGERERO Vincent MINITRAPE BACAR 5000
MUNYARUGURU Emmanuel B.P. 85 KIGALI B.C.R. 5000
MUNYARUKATO Ladislas S/Préf, NGORORERO B.C.R. 10000
MUNYARUKIKO Fidèle _ B.C.R. 10000
MUNYARUKIKO Phénéas B.P. 2283 KIGALI B.C.R. 5920
MUNYARUSISIRO Mamert B.P. 12 KABAYA B.C.R. 5000
MUNYAWERA Emmanuel MINITRAPE BACAR 5000
MUNYEMBABAZI Faustin GIKONDO-KIGALI B.C.R. 10000
MUNYENGAME Schadrack B.P. 85 KIGALI B.C.R. 10000
MUNYESHURI Ernest B.P. 621 KGIALI B.C.R. 5000
MUPENDA P. Claver (Dr) B.P 179 KIGALI BACAR 5000
MUPENDA Frédéric B.P. 397 KIGALI B.C.R. 10000
MUREKEZI Léonard Camp MUHIMA B.C.R. 10000
MUREKEZI Onesphore B.P. 380 KIGALI B.C.R. 5000
MURENGERANTWALI Félicien B.P. 56 GOKONGORO B.C.R. 5000
MURENGERANTWALI Védaste B.P. 1122 KIGALI B.C.R. 5000
MURENGEZI Célestin B.P. 174 GISENYI B.C.R. 5000
MURENZI Evariste (Capt) B.P. 85 KIGALI BACAR 5000
MURINDAHABI Ephrem B.P. 1332 KIGALI B.C.R. 5000
MUSA Antoine _ B.C.R. 5000
MUSABE Aimable B.P. 158 KIGALI B.C.R. 5000
MUSABE Pasteur BACAR BACAR 500000
MUSABYIMANA Grégoire Nyamugali BACAR 10000
MUSABYIMANA Emmanuel Camp KIGALI B.C.R. 5000
MUSABYIMANA Gaspard RUHENGERI B.C.R. 10000
MUSANGANYA Faustin _ B.C.R. 5000
MUSANGANYA J. Claude B.P. 12 KGL-GAKENKE B.C.R. 5000
MUSEKA UWAMALIYA Anne BK 10000
MUSEKURA Joseph B.P. 380 KIGALI B.C.R. 5000
MUSEKURA Simon B.P. 718 KIGALI B.C.R. 5000
MUSEMAKWELI Boni Pie NYAMYUMBA B.C.R. 5000
MUSEMAKWELI Déogratias _ B.C.R. 5000
MUSEMAKWELI S. BK 5000
MUSENGIMANA Innocent B.P. 354 KIGALI B.C.R. 5000
MUSENGIMANA Siméon B.P. 1698 KIGALI B.C.R. 10000
MUSHAYIJA Alphonse KIVUYE-BYUMBA B.C.R. 5000
MUSHIMIYIMANA Joram B.P. 808 KIGALI BACAR 100000
MUTABARUKA Sylvain B.P. 07 KIBUNGO B.C.R. 5000
MUTABERA Aloys C.C. MAYUYA B.C.R. 5000
MUTANA MBABAZI Aimée B.P. 914 KIGALI B.C.R. 5000
MUTANGANA MBABAZI Diane B.P. 914 KIGALI B.C.R. 5000
MUTIRYARYA J. Chrysostome B.P. 808 KIGALI B.C.R. 5000
MUVUNANDINDA Claver MINITRAPE BACAR 5000
MUVUNYI André B.C.R.-KIGALI B.C.R. 5000
MUVUNYI André Berne Suisse B.C.R. 100000
MUVUNYI André C/O KAYINAMURA Phocas B.C.R. 5000
MUVUZANKWAYA Léonidas B.P. 206 GISENYI B.C.R. 5000
MVUKIYUMWAMI Joseph ISAR-BUTARE B.C.R. 5000
MVULIRWENANDE J.M.V. B.P. 15 KIGALI B.C.R. 5000
MVUYEKURE Claver B.P. 354 KIGALI B.C.R. 50000
MVUYEKURE Louis B.P. 380 KIGALI BACAR 5000
MWANGA Paul _ B.C.R. 5000
MWONGEREZA Bernard RUBUNGO BACAR 5000
MWUMVANEZA Cyrille B.P. 1044 KIGALI B.C.R. 5000
NAHIMANA Ferdinand U.N.R. Ruhengeri BACAR 50000
NAKUZWE Immaculée _ BACAR 5000
NARHOLTZ J.Marc A. CANADA BACAR 126000
NAYIGIZIKI Jonathan _ BACAR 10000
NDABALINZE Sylvestre _ BACAR 10000
NDABAMENYE F. BK 5000
NDABATEZE Célestin C/O MUNYENGABE S. B.C.R. 5000
NDABITONDEYE J.B. BK 5000
NDAGIJIMANA BK 5000
NDAGIJIMANA Alkalayi B.P. 902 KIGALI B.C.R. 10000
NDAGIJIMANA Déogratias B.P. 85 KIGALI B.C.R. 5000
NDAGIJIMANA Dieudonné B.P. 24 KIGALI B.C.R. 5000
NDAGIJIMANA J.Claude B.P. 537 KIGALI B.C.R. 5000
NDAGIJIMANA Wenceslas _ B.C.R. 25000
NDAGIWENIMANA Jean BK 5000
NDAHAYO Jean de Dieu B.P. 498 B.C.R. 5000
NDAHIMANA Narcisse B.P. 33 RAMBURA B.C.R. 10000
NDALIHORANYE J.B. (Dr) MINISANTE B.C.R. 10000
NDAMIYAHIMANA Joël B.P. 03 GISENYI B.C.R. 10000
NDAMIYE J. Claude B.P. 479 KIGALI B.C.R. 100000
NDAMWIRINGIYE J. Désiré B.P. 380 KIGALI B.C.R. 5000
NDANGALI Christophe B.P. 624 KIGALI B.C.R. 5000
NDANGIZA Aphrodis B.P. 117 KIGALI B.C.R. 3000
NDANGIZA Aphrodis B.P. 27 KIGALI B.C.R. 5000
NDARIRWANYE Juvénal B.P. 531 KIGALI B.C.R. 5000
NDATURANIWE Ildephonse B.P. 718 KIGALI B.C.R. 20000
NDAYAMBAJE André B.P. 423 KIGALI B.C.R. 5000
NDAYISENGA P. _ B.C.R. 10000
NDAYISENGA Paul B.P. 21 CYANGUGU B.C.R. 10000
NDAYISENGA Théogène B.P. 05 RAMBURA B.C.R. 5000
NDAYISHIMIYE Aloys B.P. 24 KIGALI B.C.R. 5000
NDAZIBONEYE Charles BK 5000
NDAZIGARUYE Cyprien B.P. 1909 KIGALI B.C.R. 10000
NDENGEJEHO Bernard B.P. 24 KIGALI B.C.R. 10000
NDENGEJEHO Bernard B.P. 24 KIGALI B.C.R. 10000
NDENGEYE Jean B.P. 302 KIGALI B.C.R. 5000
NDEREYEHE NTAHONTUYE _ B.C.R. 10000
NDEZE J. Damien RAMBURA - KARAGO B.C.R. 5000
NDIANA LINDA B. B.P. 179 KIGALI BACAR 10000
NDIBESHYE Papias BK 5000
NDIKUBWAYO Phocas B.P. 24 KIGALI B.C.R. 5000
NDIMUBANZI Emmanuel B.P. 1139 KIGALI B.C.R. 5000
NDIMUBANZI Etienne RUHENGERI B.C.R. 5000
NDISEBUYE J.de la Croix B.P. 177 GISENYI B.C.R. 5000
NDISEKA Alphonse B.P. 774 KIGALI B.C.R. 5000
NDUWALIYA Consolée Foyer de Charité B.C.R. 5000
NDUWAMUNGU Pérpétue KIGALI B.C.R. 5000
NDUWAYEZU J. Népomuscène B.P. 914 KIGALI B.C.R. 5000
NDUWAYEZU J.Damascène B.P. 1779 KIGALI B.C.R. 5000
NDUWIMANA Froduald B.P. 33 KIBUNGO B.C.R. 5000
NERETSE Emmanuel B.P. 2077 KIGALI BACAR 25000
NEREYE Frédéric B.P. 178 GISENYI B.C.R. 5000
NGABONZIZA Aloys B.P. 326 KIGALI B.C.R. 5000
NGABOYISONGA A. BK 5000
NGANGO BK 5000
NGARAGURA Emmanuel B.P. _ B.C.R. 10000
NGARAMBE Faustin B.P. 144 KIGALI B.C.R. 5000
NGARAMBE J. Léonard KABAYA - GISENYI B.C.R. 5000
NGARUKIYE Thaddée MINITRAPE B.C.R. 10000
NGAYINTERANYA Jean B.P. 2418 KIGALI B.C.R. 5000
NGENDAHIMANA Aloys C/O MININTER B.C.R. 5000
NGENDAHIMANA Claver _ B.C.R. 10000
NGENDAHIMANA Jérôme B.P. 359 KIGALI B.C.R. 5000
NGERAGEZE Bonaventure MINITRAPE BACAR 5000
NGERAGEZE Picos B.P. 159 KIGALI B.C.R. 5000
NGERERO Dominique B.C.R. 5000
NGILIMANA Alexandre B.P. 718 KIGALI B.C.R. 5000
NGILIYISHANGA Simon C/O NAHIMANA Ferd. B.C.R. 10000
NGIRABATWARE Augustin MINIPLAN BACAR 100000
NGIRABATWARE P.C. _ B.C.R. 5000
NGIRABATWARE V. BK 10000
NGIRAMAHIRWA Innocent B.P. 741 KIGALI B.C.R. 5000
NGIRUMPATSE E. BK 5000
NGIRUMPATSE Mathieu C/O MRND B.C.R. 5000
NGIRUMPATSE Noël Kanombe-KIGALI B.C.R. 5000
NGIRUWONSANGA N. B.P. 211 KIGALI B.C.R. 5000
NGIRWANABAGABO Emmanuel B.P. 83 KIGALI B.C.R. 5000
NGORORABANGA Léonidas B.P. 302 KIGALI BACAR 20000
NGUMIRE Didace C/O U.T. GISAKURA B.C.R. 5000
NIBARAME J. Paul B.P. 537 KIGALI B.C.R. 5000
NIKOBAHOZE Gaspard B.P. 85 KIGALI B.C.R. 5000
NIKOBASANZWE Gérard B.P. 206 KIGALI B.C.R. 5000
NIMWABO Louis B.P. 426 GISENYI B.C.R. 10000
NIRAGIRE Jean B.P. 15 KIGALI B.C.R. 5000
NIRWORUHANGO Anastase B.P. 24 KIGALI B.C.R. 5000
NISHYIREMBERE Vital B.P. 179 KIGALI B.C.R. 5000
NIYIBIZI Alphonse B.P. 24 KIGALI B.C.R. 5000
NIYIBIZI Célestin B.P. 302 KIGALI B.C.R. 5000
NIYIBIZI Charles _ B.C.R. 25000
NIYIBIZI Désiré B.P. 84 KIGALI BACAR 5000
NIYIBIZI Faustin B.P. 15 KIBUNGO B.C.R. 5000
NIYIBIZI Isaac B.P. 354 KIGALI B.C.R. 5000
NIYIBIZI John B.P. 73 KIGALI B.C.R. 5000
NIYIBIZI Léonard B.P. 11 RAMBURA B.C.R. 5000
NIYIBIZI MANIRABARUTA G. B.P. 73 KIGALI B.C.R. 5000
NIYIRORA Evariste MUDASOMWA B.C.R. 5000
NIYITEGEKA Tharcisse B.P. 49 KIGALI B.C.R. 5000
NIYOMUGABO Antoine B.P. 359 KIGALI B.C.R. 5000
NIYOMVOMA Juvénal B.P. 1510 KIGALI B.C.R. 5000
NIYONDERERA Léonidas B.P. 101 KIGALI BACAR 5000
NIYONSABA Thaddée P.S. Shira B.C.R. 5000
NIYONSHOBORA Faustin MUVUMBA - BYUMBA B.C.R. 5000
NIYONTEZE Edouard B.P. 83 KIGALI BACAR 5000
NIYONZIGIRA BK 5000
NIYONZIMA Enéas B.P. 940 KIGALI BACAR 20000
NIYONZIMA Jean de Dieu B.P. 380 KIGALI B.C.R. 5000
NIYONZIMA Laurent B.P. 373 KIGALI B.C.R. 5000
NIYONZIMA Marthe B.P. 1035 KIGALI BACAR 5000
NIYONZIMA V. BK 5000
NIZEYIMANA Alphonse B.P. 85 KIGALI B.C.R. 5000
NIZEYIMANA Alphonse B.P. 85 KIGALI B.C.R. 5000
NIZEYIMANA Anastase B.P. 432 KIGALI B.C.R. 5000
NIZEYIMANA Félicien B.P. 55 KIGALI B.C.R. 10000
NJUNIRWE Edouard BACAR 10000
NKAMIRABANGA Anselme Kayove-GISENYI B.C.R. 5000
NKAZAMUREGO Oswald B.C.R. 5000
NKERAMUGABA Ephrem KIBALI - BYUMBA B.C.R. 5000
NKIKO Faustin _ B.C.R. 5000
NKILIYEHE Chrisologue BK 5000
NKINAMUBANZI J. Baptiste B.P. 40 KABAYA B.C.R. 5000
NKIRAMUBANZI P.Célestin B.P. 01 KABAYA B.C.R. 5000
NKIZIMIHIGO Protogène Commune KARAGO B.C.R. 5000
NKULIKIYINKA Joseph SONARWA BK 5000
NKULIYINGOMA John W. ELECTROGAZ B.C.R. 5000
NKULIYINGOMA Paul B.P. 13,,,, KIGALI B.C.R. 20000
NKULIYURWANDA Tharcisse B.P. 85 KIGALI B.C.R. 5000
NKUNDABATWARE Venant KIGALI B.C.R. 5000
NKUNDABAZUNGU A. BK 5000
NKUNDAKOZERA A. BK 5000
NKUNDANYIRAZO Boniface B.P. 498 ESM B.C.R. 5000
NKUNZUWIMYE Livin B.P. 1347 KIGALI B.C.R. 15000
NKUNZUWIMYE Livin C/O IMPRISCO B.C.R. 5000
NKUNZUWITEZE Fidèle B.P. 53 BYUMBA B.C.R. 5000
NKURUNZIZA Damien CARITAS-RWANDA B.C.R. 5000
NKURUNZIZA Emmanuel NYAMAGABE B.C.R. 5000
NKURUNZIZA Faustin B.P. 73 KIGALI B.C.R. 5000
NKURUNZIZA Ladislas B.P. 338 KIGALI B.C.R. 5000
NKURUNZIZA Samuel B.P. 24 KIGALI B.C.R. 5000
NSABIMANA BK 5000
NSABIMANA Athanasie B.P. 378 KIGALI BACAR 10000
NSABIMANA Bernardin B.P. 15 MUKINGO B.C.R. 5000
NSABIMANA Bonaventure KIGALI B.C.R. 10000
NSABIMANA D. BK 5000
NSABIMANA Déogratias B.P. 2038 KIGALI B.C.R. 10000
NSABIMANA Joël B.P. 1035 KIGALI B.C.R. 5000
NSABIMANA Josué Oswald B.P. 1055 KIGALI B.C.R. 10000
NSABIMANA Mathias B.P. 359 KIGALI B.C.R. 5000
NSABIMANA MUNYAMPETA B.P. 446 KIGALI B.C.R. 10000
NSABIMANA Simon B.P. 85 KIGALI B.C.R. 5000
NSABIMANA St. B.P. 1618 KIGALI BACAR 10000
NSABIMANA Vianney B.P. 1341 KIGALI B.C.R. 5000
NSANZABAGANWA W. _ B.C.R. 10000
NSANZIMANA Innocent B.P. 53 GIKONGORO B.C.R. 5000
NSANZINEZA Augustin ORINFOR B.C.R. 5000
NSANZUBUHORO BK 5000
NSANZUMUHIRE A. BK 20000
NSANZUMUHIRE Athanase B.P. 531 KIGALI B.C.R. 5000
NSANZUMUHIRE Théogène B.P. 83 KIGALI B.C.R. 5000
NSEKARENZE Augustin B.P. 1415 KIGALI B.C.R. 5000
NSEKUYE A, _ B.C.R. 10000
NSEKUYE Ladislas B.P. 82 KIGALI B.C.R. 5000
NSENGAMUNGU B. KIGALI BACAR 5000
NSENGAMUNGU Bernardin B.P. 85 KIGALI B.C.R. 5000
NSENGIMANA Azari B.P. 718 KIGALI B.C.R. 5000
NSENGIMANA Félicien B.P. 4 KIGALI B.C.R. 5000
NSENGIMANA Gaspard MINITRAPE B.C.R. 5000
NSENGIMANA Léonard B.P. 1153 KIGALI B.C.R. 5000
NSENGIMANA Mathias B.P. 19 CYANGUGU B.C.R. 10000
NSENGIMANA Vincent B.P. 85 KIGALI B.C.R. 25000
NSENGIRORA Florien B.P. 531 KIGALI B.C.R. 5000
NSENGIYAREMYE Théodomir B.P. 1979 KIGALI B.C.R. 5000
NSENGIYUMVA BK 10000
NSENGIYUMVA BK 5000
NSENGIYUMVA Adiel B.P. 124 KIGALI B.C.R. 5000
NSENGIYUMVA Anatole (Lt. Col.) Ops GISENYI B.C.R. 50000
NSENGIYUMVA B.S. (Famille) B.P. 1874 KIGALI B.C.R. 5000
NSENGIYUMVA Etienne Armée Rwandaise B.C.R. 5000
NSENGIYUMVA Evariste B.P. 101 GISENYI B.C.R. 5000
NSENGIYUMVA Fidèle BK 5000
NSENGIYUMVA François B.P. 380 KIGALI B.C.R. 5000
NSENGIYUMVA Isidore B.P. 83 KIGALI B.C.R. 5000
NSENGIYUMVA Israël B.P. 53 GIKONGORO B.C.R. 5000
NSENGIYUMVA James B.P.24 KIGALI B.C.R. 5000
NSENGIYUMVA Jean B.P. 1483 KIGALI B.C.R. 10000
NSENGIYUMVA Schadrack B.P. ,,,,,,, KIGALI B.C.R. 5000
NSENGIYUMVA Sylvain B.P. 440 KIGALI B.C.R. 5000
NSENGIYUMVA Sylvestre MIJEUMA B.C.R. 5000
NSENGIYUMVA V. BK 15000
NSENGIYUMVA Vincent B.P. 498 KIGALI B.C.R. 5000
NSENGUMUREMYI Ferdinand B.P. 534 KIGALI B.C.R. 5000
NSENGUMUREMYI Isaïe B.P. 47 CYANGUGU B.C.R. 10000
NSEWANYUMVA J. Polycarpe B.P. 175 KIGALI B.C.R. 5000
NSHIMIYIMANA Alphonse BK 5152
NSHIMIYIMANA BUZAZI Janvier B.P. 67 KIBUNGO B.C.R. 10000
NSHIMIYIMANA P. Damien _ B.C.R. 5000
NSHIMYIMANA Joces B.P. 1055 KIGALI B.C.R. 10000
NSHIMYUMUREMYI Jean Pierre ORINFOR CRI B.C.R. 5000
NSHIZIRUNGU Lasare B.P. 85 KIGALI B.C.R. 5000
NSHIZIRUNGU Yves B.P. 338 KIGALI B.C.R. 5000
NSHOGOZABAHIZI BK 5000
NTABADAHIGA Thomas KAMEMBE-CYANGUGU B.C.R. 5000
NTABAKUZE Aloys C.C. MAYUYA B.C.R. 5000
NTABYERA François B.P. 1055 KIGALI B.C.R. 5000
NTAGANDA Donatien B.P. 37 BYUMBA B.C.R. 5000
NTAGERURA André B.P. - B.C.R. 50000
NTAHOBARI Maurice KIGALI BACAR 25000
NTAKARAKORWA Barthelemy B.P. 87 KIGALI BACAR 5000
NTAMAGEZO Félicien B.P. 808 KIGALI BACAR 20000
NTAMAGEZO Gérard B.P. 85 KIGALI B.C.R. 5000
NTAMAHEREZO Jonas MUTURA - GISENYI B.C.R. 5000
NTAMARAMIRO Sylvestre B.C.R. 5000
NTAMASHAKIRO Théophile IP RUSUMO B.C.R. 5000
NTAMAZEZE Louis B.P. 37 KIBUNGO B.C.R. 5000
NTAMBIYE Sylvère C/O MINADEF B.C.R. 5000
NTAMUHANGA Samuel B.P. 531 KIGALI B.C.R. 5000
NTAMUKUNZI Thomas MUKINGO - RUHENGERI B.C.R. 5000
NTAMUMARO J. Gabriel B.P. 179 KIGALI B.C.R. 5000
NTANTURO Thaddée (S/Lt) MINADEF B.C.R. 5000
NTARE Gilbert _ B.C.R. 5000
NTAWANGWANABOSE J.M.V. B.P. 12 NYAMATA B.C.R. 5000
NTAWANGWANABOSE Théogène B.P. 2711 KIGALI B.C.R. 5000
NTAWERA Jean Apollinaire B.P. 537 KIGALI B.C.R. 5000
NTAWIZERA BK 5000
NTAWUGAYURWE Joseph B.P. 610 KIGALI B.C.R. 10000
NTAWUKIRUWE Cyprien U.T. KITABI B.C.R. 5000
NTAWULIKURA Froduald _ B.C.R. 5000
NTAWUMENYUMUNSI Daniel B.P. 981 KIGALI B.C.R. 20000
NTAWUMENYUMUNSI Daniel PETRORWANDA B.C.R. 30000
NTAWUNGUKA Pacifique B.P. 85 KIGALI B.C.R. 5000
NTAWURUHUNGA Gabriel ELECTROGAZ-DIRECT. B.C.R. 20000
NTAWUYIRUSHINTEGE Michel B.P. 85 KIGALI B.C.R. 5000
NTENGAYIRE Bibiane B.P. 146 KIGALI B.C.R. 15000
NTETURUYE BK 5000
NTETURUYE Paul C.S. RAMBURA B.C.R. 5000
NTEZIKI Juvénal B.P. 1469 KIGALI B.C.R. 5000
NTEZIMANA Fidèle AIR RWANDA, B.P. 808 B.C.R. 5000
NTEZIRYAYO S. BCR-KIGALI B.C.R. 30000
NTEZIYAREMYE Augustin BK 5000
NTIBAKUNZE Gaspard (S/Lt) B.P. 85 KIGALI B.C.R. 5000
NTIBIMENYA Sixbert B.P. 12 KIGALI B.C.R. 5000
NTIGASUBIZWA J. BK 5000
NTIHABOSE Sother B.P. 23 KGL-Ruheng. B.C.R. 5000
NTILIVAMUNDA Alphonse _ BACAR 500000
NTIRANDEKURA Alias _ B.C.R. 5000
NTIRIHEZWA Paul CND BACAR 5000
NTIRIHORA Augustin C.C. MAYUYA B.C.R. 5000
NTIRIKWENDERA K. Simon _ B.C.R. 5000
NTIRUGIRIBAMBE B.P. 359 KIGALI B.C.R. 5000
NTIZIHABOSE Aaron B.P. 85 KIGALI B.C.R. 10000
NTONDO Apollinaire _ BACAR 3500
NTUNDA Moise B.P. 1049 KIGALI B.C.R. 5000
NTURANYENABO Donat Rambura-GISENYI B.C.R. 20000
NTURANYI P. BK 5000
NUBAHA Faustin (Dr) _ B.C.R. 10000
NUNGUTSIKI J. Bernard BK 5000
NYABAKENKE J. Bosco BACAR 5000
NYABIBONA Cyprien B.P. 15 KIGALI B.C.R. 5000
NYABUSORE J.Baptiste ISAE BUSOGO B.C.R. 40000
NYAGASAZA Mathias GISENYI BACAR 5000
NYAGATARE Diogène B.C.R. B.C.R. 5000
NYAMVURA Perpétue _ BACAR 75000
NYANDWI Josée B.P. 489 KIGALI B.C.R. 10000
NYILIMBIBI Elie B.P. 1469 KIGALI B.C.R. 10000
NYILIMBIBI J.M.V. B.P. 1469 KIGALI B.C.R. 5000
NYILIMPETA Pascal B.P. 380 KIGALI B.C.R. 5000
NYILINGABO Pierre C/O Ponts et Chaussées B.C.R. 5000
NYILINKWAYA Alexis KABUYE-RUTONGO-K. B.C.R. 5000
NYIRABAHUFITE Cathérine B.P. 352 KIGALI BACAR 10000
NYIRABAHUTU BK 5000
NYIRABARERA Lucie B.P. 175 GISENYI B.C.R. 5000
NYIRABARITONDA Béatrice B.P. 210 GISENYI B.C.R. 5000
NYIRABAZUNGU Véronique U.T. KITABI B.C.R. 5000
NYIRABIZEYIMANA Immaculée CND BACAR 15000
NYIRAKAMONDO BK 5000
NYIRAMAHORO Annonciata B.C.R. 20000
NYIRAMARIZA Espérance B.P. 902 KIGALI B.C.R. 5000
NYIRAMASUHUKO Pauline KIGALI BACAR 5000
NYIRAMATAMA Vénantie B.P. 380 KIGALI B.C.R. 5000
NYIRAMPFAKARAMYE Christine B.P. 270 KIGALI B.C.R. 5000
NYIRANDAGIJIMANA Daphrose B.P. 50 GISENYI B.C.R. 5000
NYIRANDAGIJIMANA Rose M. B.P. 338 KIGALI B.C.R. 5000
NYIRANDEGEYA MWAMINI Esp. AIR RWANDA-KIGALI B.C.R. 5000
NYIRANGIRIMANA Suzanne B.P. 101 KIGALI B.C.R. 5000
NYIRARUGENDO H. _ B.C.R. 50000
NYIRASHYOZA Irène B.P. 1971 KIGALI B.C.R. 5000
NYIRIMANZI Thélesphore _ B.C.R. 5000
NZABAGERAGEZA Charles BK 50000
NZABAKULIKIZA Aminadabu B.P. 1016 KIGALI B.C.R. 5000
NZABAKURANA Ignace _ B.C.R. 5000
NZABALINDA J. François B.P. 179 KIGALI BACAR 5000
NZABALINDA Louis B.P. 1066 KIGALI B.C.R. 5000
NZABALIRWA S. BK 5000
NZABANDORA Célestin B.P. 24 KIGALI B.C.R. 5000
NZABANDORA Pascal B.P. 24 KIGALI B.C.R. 5000
NZABANDORA Tharcisse _ B.C.R. 5000
NZABANITA Dominique B.P. 537 KIGALI B.C.R. 5000
NZABANITA Etienne B.P. 85 KIGALI B.C.R. 5000
NZABANTERURA Claude B.P. 159 KIGALI B.C.R. 5000
NZABONIMANA Etienne B.P. 28 KIBUNGO B.C.R. 5000
NZABONIMPA Abdulah B.P. 83 KIGALI BACAR 5000
NZABONIMPA Sébastien KAYENZI-GITARAMA B.C.R. 5000
NZABONIMPAYE Martin B.P. 182 CYANGUGU B.C.R. 5000
NZAGIRUKWAYO Casimir B.P. 537 KIGALI B.C.R. 5000
NZAHABWANIMANA P. _ B.C.R. 5000
NZAKIZWA J.M.V. B.P. 21 KIGALI B.C.R. 5000
NZAKUNDA Joseph B.P. 179 KIGALI B.C.R. 5000
NZAMURAMBAHO J. Paul B.P. 442 KIGALI B.C.R. 5000
NZAMUYE Epaphrodite _ B.C.R. 5000
NZARAMBA Phocas ELECTROBAZARS B.C.R. 5000
NZASANGA Sylvestre _ B.C.R. 50000
NZEYIMANA I. B.C.R. 5000
NZEYIMANA Louis (Dr) B.P. 905 KIGALI B.C.R. 5000
NZEYIMANA P. Claver B.P. 1380 KIGALI B.C.R. 5000
NZIBONERA Anastase B.P. 622 KIGALI B.C.R. 5000
NZIGIHIMA Pontien B.C.R. 5000
NZIRORERA Eraste B.P. 354 KIGALI B.C.R. 5000
NZIRORERA Joseph RUHENGERI BACAR 500000
NZOGIROSHYA Albert B.P. 380 KIGALI B.C.R. 5000
PECO PECO BACAR 10000
POLEPOLE Bernard B.P. 24 KIGALI B.C.R. 5000
RANGISABA Epimaque MINITRAPE B.C.R. 5000
REKAYO MUHIRE BK 5000
REKERAHO Dominique B.P. 887 KIGALI B.C.R. 5000
REMERA Siméon CARAES BUTARE B.C.R. 5000
RENZAHO Tharcisse (Col.) PVK BACAR 10000
RUBAYITA Juvénal B.P. 380 KIGALI B.C.R. 5000
RUBWEJANGA Tharcisse B.P. 49 KIGALI B.C.R. 5000
RUCAGU Boniface B.P. 1400 KIGALI B.C.R. 5000
RUCOGOZA Philippe B.P. 83 KIGALI B.C.R. 5000
RUDAHUNGA Bénoît B.P. 2442 KIGALI B.C.R. 5000
RUDODO Epaphrodite B.P. 537 KIGALI B.C.R. 5000
RUFIFI Jean Népomuscène B.P. 1188 KIGALI B.C.R. 5000
RUGAMBARARA Juvénal B.P. 352 KIGALI B.C.R. 5000
RUGANGURA Emmanuel Secteur Rugenge BACAR 5000
RUGERUZA Léonard B.P. 380 KIGALI B.C.R. 5000
RUGIRA Gaspard B.P. 2327 KIGALI B.C.R. 5000
RUHUMULIZA Phénéas B.C.R. 5000
RUHUMURIZA Phénéas _ B.C.R. 45000
RUKABUKIRA J.I. BK 10000
RUKIRA Adrien B.P. 1164 KIGALI B.C.R. 5000
RUMARIGABO Mohamud B.C.R. 5000
RUNYINYA BARABWIRIZA B.P. 15 KIGALI B.C.R. 20000
RURANGIRA Ernest _ B.C.R. 20000
RUSANGIZA Isaac BP. 898 KIGALI B.C.R. 5000
RUSHEMEZA T. _ B.C.R. 10000
RUSIGI Alfred B.P. 359 KIGALI B.C.R. 5000
RUTAGANDA Georges (groupe) B.P. 414 KIGALI B.C.R. 50000
RUTAHA Déogratias _ B.C.R. 5000
RUTAYISIRE Ernest B.P. 07 KIBUNGO B.C.R. 5000
RUTERAHAGUSHA Salomon B.P. 380 KIGALI B.C.R. 5000
RUTESIYA Edouard B.P. 1122 KIGALI B.C.R. 5000
RUTIKANGA Védaste KINYAMI - BYUMBA B.C.R. 5000
RUTIYOMBA Jovite B.P. 718 KIGALI B.C.R. 5000
RUTSINGILI Alphonse RWERERE B.C.R. 5000
RUVUGUNDI R. B.C.R. 5000
RUZIBIZA NUWAYO Félicité UNR NYAKINAMA B.C.R. 5000
RUZIGAMANZI Welcome B.P. 537 KIGALI B.C.R. 5000
RUZINDANA Augustin BUNEP B.C.R. 45000
RUZINDANA Augustin BUNEP B.C.R. 5000
RUZINDANA Charles B.P. 297 KIGALI B.C.R. 100000
RUZINDANA Thatien B.P. 18 KABAYA B.C.R. 5000
RWABALINDA Alfred B.P. 142 KIGALI B.C.R. 5000
RWABUKUMBA Gaëtan B.P. 1413 KIGALI B.C.R. 10000
RWABUKUMBA Séraphin LA CENTRALE BACAR 500000
RWABUSISI Tharcisse B.P. 1313 KGIALI B.C.R. 5000
RWABUZISONI Faustin _ B.C.R. 10000
RWABUZISONI Faustin B.P. 236 KIGALI B.C.R. 10000
RWABUZISONI Faustin B.P. 236 KIGALI B.C.R. 45000
RWABUZISONI Jean de Dieu C.H.K. B.C.R. 5000
RWAGAFILITA J. Aurore _ B.C.R. 10000
RWAGAFIRITA P. Célestin B.P. 1170 KIGALI BACAR 50000
RWAGAHUTU Isaac B.P. 19 KIBUNGO B.C.R. 5000
RWAGATERA Faustin B.P. 925 KIGALI B.C.R. 5000
RWAJEKARE Gaspard B.P. 85 KIGALI B.C.R. 10000
RWAJEKARE Jean Léonard B.P. 1669 KIGALI B.C.R. 5000
RWAMAKUBA André (Dr.) B.P. 84 KIGALI B.C.R. 5000
RWAMBUKA Fidèle B.P. 82 KIGALI B.C.R. 5000
RWAMIGABO Epaphrodite BK 5000
RWAMUCYO Eugène B.P. 410 KIGALI B.C.R. 5000
RWANGALINDE Thénas B.P. 104 KIGALI B.C.R. 5000
RWASABAHIZI Mathias B.P. 23 KIGALI B.C.R. 5000
RWASIBO B.P. 1483 KIGALI B.C.R. 5000
RWASINE J.B. _ B.C.R. 20000
RWATORO Jean Baptiste Tribustance Kibungo B.C.R. 5000
RWEMERA BK 5000
RWIGEREZAHO François Xavier B.P. 146 KIGALI B.C.R. 5000
RWIRANGIRA Charles C/O B.C.R. B.C.R. 100000
RWUBAKA J. Damascène C/O B.P. 537 KIGALI B.C.R. 5000
SACOR (S.A.R.L.) B.P. 1380 KIGALI B.C.R. 100000
SAFARI Elysé B.P. 13 BUTARE B.C.R. 5000
SAGAHUTU Innocent Capitaine B.P. 85 KIGALI B.C.R. 20000
SAGATWA Elie PRESIREP BACAR 100000
SAHUNKUYE Jean B.P. 537 KIGALI B.C.R. 5000
SARUFIGI Damien MINEPRISEC B.C.R. 5000
SEBAGANWA Dominique C/O MINADEF B.C.R. 5000
SEBAGENI NKOKO Marc KARAGO GAKARARA B.C.R. 5000
SEBAGENZA Bernard B.P. 621 KIGALI B.C.R. 5000
SEBAGUNZI Emmanuel B.P. 146 KIGALI B.C.R. 5000
SEBAHUTU Boniface B.P. 411 KIGALI B.C.R. 10000
SEBANETSI BK 5000
SEBAPIRA Laurent B.P. 1332 KIGALI B.C.R. 5000
SEBASHYI Wilson GITEGA-KIGALI B.C.R. 5000
SEBAZUNGU BK 5000
SEBAZUNGU Daniel MUKINGI - RUHENGERI B.C.R. 5000
SEBIGEGA Théophile RUBAVU B.C.R. 10000
SEBIGORI P. Célestin BK 5000
SEBIKENYARI J. Damascène _ BACAR 5000
SEBIRANDARYI Sebastien B.P. 40 KABAYA B.C.R. 5000
SEBISHYIMBO Paulin U.T. KITABI B.C.R. 5000
SEBUDIYO J. Paul B.P. 85 KIGALI B.C.R. 5000
SEBUHINJA Manassé BACAR 5000
SEBUTIMBIRI Marc B.P. 353 KIGALI B.C.R. 5000
SEBUTUYENGE RUHARA A. KIGALI BACAR 5000
SEMAGOLI Grégoire _ B.C.R. 5000
SEMANA Em. Philbert B.P. 82 KIGALI B.C.R. 5000
SEMANZA Faustin B.P. 28 KIGALI B.C.R. 50000
SEMANZA Laurent C/O NAHIMANA Ferd. B.C.R. 25000
SEMASAKA Faustin MININTER B.C.R. 5000
SEMASUKA David B.P. 269 RWERERE B.C.R. 5000
SEMIRYANGO Balthazar B.P. 24 KIGALI B.C.R. 5000
SENKERA P. BK 5000
SENKWARE Célestin B.P. 441 KIGALI B.C.R. 5000
SENZIRA Innocent KARAGO-GISENYI B.C.R. 5000
SERUGENDO Joseph KIGALI BACAR 50000
SERUHENGERI Emmanuel B.P. 537 KIGALI B.C.R. 5000
SERUSHAGO B. Nestor ORINFOR BACAR 5000
SERUSHYANA François B.P. 1332 KIGALI B.C.R. 10000
SETAKO Ephrem (Lt.Col.) KIGALI B.C.R. 20000
SETUZA Jean de Dieu B.P. 403 KIGALI B.C.R. 5000
SEZIBERA Benoît S/P Birambo B.C.R. 5000
SEZIKEYE Athanase _ B.C.R. 5000
SEZIRAHIGA Sylvestre B.P. 121 KIGALI B.C.R. 5000
SHEBA Marie Pierre B.P. 464 KIGALI BACAR 5000
SHOMWA Léandre INTERFREIGHT B.C.R. 10000
SHUMBUSHO Alexandre (Lt) Armée Rwandaise B.C.R. 5000
SHYIRAMBERE Bernardin B.P. 1970 KIGALI B.C.R. 5000
SHYIRAMBERE Innocent AIR RWANDA B.C.R. 5000
SIBOMANA André B.P. 104 KIGALI B.C.R. 5000
SIBOMANA B. BK 5000
SIBOMANA Eraste B.P. 68 RUHANGO B.C.R. 5000
SIBOMANA Flavien B.P. 1582 KIGALI B.C.R. 10000
SIBOMANA J. David B.P. 938 KIGALI B.C.R. 5000
SIBOMANA Jonathan B.P. 1575 BACAR 5000
SIBOMANA Ladislas BCR KIBUNGO B.C.R. 20000
SIBOMANA NABANTU MINITRAPE BACAR 5000
SIBOMANA Sebastien Tribinstance KIGALI B.C.R. 5000
SIKUBWABO Grégoire B.P. 342 KIGALI B.C.R. 5000
SIMBA Robert BK 10000
SIMBIKANGWA Pascal (Capt) B.P. 125 KIGALI B.C.R. 100000
SIMBIYOBEWE Gaspard B.P. 537 KIGALI B.C.R. 5000
SIMBIZI Pierre _ B.C.R. 5000
SIMBIZI Stanislas MINITRANSCO BACAR 25000
SIMEM B.C.R. 25000
SIMPAKANYE J. C/O B.P. 24 KIGALI B.C.R. 10000
SIMPUNGA Damien B.P. 108 KIGALI B.C.R. 5000
SINAMENYE Gervais B.P. 446 KIGALI B.C.R. 5000
SINANGABATWARE Joseph B.P. 38 CYANGUGU B.C.R. 20000
SINAYOBYE Sylvestre B.P. 38 CYANGUGU B.C.R. 20000
SINDAMBIWE David B.P. 54 BYUMBA B.C.R. 5000
SINDIBUZE J. Baptiste B.P. 21 BYUMBA B.C.R. 5000
SINGAYE SAKUBU Fabien GISENYI BACAR 20000
SINGIRANKABO Claudien C.C. MAYUYA B.C.R. 5000
SINIYOBEWE Marc B.P. 446 KIGALI B.C.R. 10000
SIRADJI Hassan B.P. 594 KIGALI B.C.R. 10000
TEGERA Jean BK 5000
TERERAHO BK 10000
TULIKUNKIKO David _ B.C.R. 5000
TULIKUNKIKO Michel OCIR - CAFE B.C.R. 5000
TULIMUMUKIZA Marc B.P. 537 KIGALI B.C.R. 5000
TUNGIRAYO Sylvestre B.P. 24 KIGALI B.C.R. 5000
TURIMUBANZI BK 5000
TUYISHIME J. Baptiste B.P. 2442 KIGALI B.C.R. 10000
TUYIZERE BK 5000
TWAGIRAMUNGU Thomas KIGALI BACAR 20000
TWAGIRAYEZU Titien B.P. 125 KIGALI B.C.R. 5000
TWAGIRAYEZU Urbain BACAR BACAR 5000
TWAHIRWA BK 5000
TWAHIRWA Aloys B.P. _ B.C.R. 5000
TWAHIRWA Hassan B.P. 380 KIGALI B.C.R. 5000
TWAHIRWA Jean de Dieu B.C.R.-KIGALI B.C.R. 5000
TWARABANYE Téoneste B.P. 40 KABAUYA B.C.R. 5000
TWARABIMYE Pater Montréal CANADA BACAR 10000
UFITINSHUTI Jean d'Amour Maïserie-MUKAMIRA B.C.R. 5000
UGIRABINO Frédéric C/O BAMENYAYABO Aug, B.C.R. 5000
UGIRASHEBUJA Justin B.P. 15 KIBUNGO B.C.R. 5000
UHAGAZE KOPE Dominique B.P. 6 BYUMBA B.C.R. 5000
UKOBIZABA Martin B.P. AMBARWA Paris BACAR 5000
UKUZWEMWABO J.F. BK 5000
UMUHOZA Robert B.P. 338 KIGALI B.C.R. 5000
USABUWERA Rose _ B.C.R. 10000
UTUZURUNDI J.B. B.C.R. -KIGALI B.C.R. 10000
UWAMALIYA Thérèse BK 5000
UWAMALIYA Yolande B.P. 15 KIGALI B.C.R. 5000
UWAMBAZAMARIYA Marie _ B.C.R. 5000
UWAMUNGU Antoine B.P. 85 KIGALI B.C.R. 5000
UWANYILIJURU Gabriel B.P. 146 KIGALI B.C.R. 5000
UWASE INA Marie Ange B.P. 464 KIGALI BACAR 5000
UWAYEZU Consolée C/O KWITONDA Th. BNR B.C.R. 5000
UWAYEZU Dative B.P. 2399 KIGALI B.C.R. 5000
UWIMANA Aloys C/O Jeune AFRIQUE B.C.R. 50000
UWIMANA Alphonse B.P. 1361 KIGALI B.C.R. 15000
UWIMANA Javan Gatonde Rhgri B.C.R. 5000
UWIMANA Jean de Dieu AIR RWANDA B.C.R. 10000
UWIMANA Marie Louise B.P. 85 KIGALI B.C.R. 5000
UWIMANA Pierre Claver B.P. 260 GISENYI B.C.R. 5000
UWIMANA Théoneste B.P. 1164 KIGALI B.C.R. 5000
UWIMBABAZI M. Gloria B.P. 464 KIGALI BACAR 5000
UWIMBABAZI Scholastique B.P. 04 RWAMAGANA B.C.R. 5000
UWIMFUNWE M. Louise IMPRISCO B.C.R. 5000
UWIRAGIYE P. Canisus B.P. 13,,,, KIGALI B.C.R. 10000
UWITONZE Marie RUBUNGO-KIGALI BACAR 5000
UWIZEYE MAPENDANO Aimable B.P. 550 KIGALI B.C.R. 5000
UWIZEYIMANA Epiphanie B.P. 380 KIGALI B.C.R. 5000
UZABAKIRIHO Vincent B.P. 57 BYUMBA B.C.R. 5000
UZAMUKUNDA Béatrice B.P. 82 KIGALI B.C.R. 5000
UZAMUKUNDA Immaculée ELECTROGAZ BACAR 5000
UZARAMA Jérémie Tél. 83220 B.C.R. 20000
VATILI J. Berchmans B.P. 531 KIGALI B.C.R. 5000
VUGUZIGA Ladislas B.P. 85 KIGALI B.C.R. 5000
WAMBAJIMANA François BUTARE B.C.R. 5000
ZAMU Denis B.P. 2280 KIGALI B.C.R. 35000
ZIKAMABAHALI Faustin B.P. 1164 KIGALI B.C.R. 5000
ZIRARORA Félix B.P. 179 KIGALI B.C.R. 5000
ZIRIMWABAGABO J.Baptiste Camp KIGALI B.C.R. 5000


Points marquants:


 

Montant total collecté:                                                             15.812.572 FRW

 
Versements de 100.000 FRW
15
Versements > à 100.000 FRW
13
Versements > à 150.000 FRW
10


TOP TEN
 
 
BAGOSORA Théoneste
250.000 FRW
BASABOSE Pierre 
600.000 FRW
HABYARIMANA Juvénal 
1.000.000 FRW
KABUGA Félicien
500.000 FRW
KAMANA Claver
300.000 FRW
MBONYE KOPE Gratien
200.000 FRW
MUNYANGANIZI Donat 
200.000 FRW
MUSABE Pasteur 
500.000 FRW
NZIRORERA Joseph 
500.000 FRW
RWABUKUMBA Séraphin
500.000 FRW 

Mise en page et statistiques réalisées le 28/06/99 par SENYANZOBE